Vilka är fördelarna med AC-service?

För en AC-anläggning som inte fungerar optimalt ger en service normal funktion. Men det betyder inte att du endast ska utföra service vid nedsatt funktion. Genom att utföra air condition service återkommande och förebyggande, ger du din anläggning en ökad livslängd genom att slippa framtida reparationskostnader. 

Du bör serva din air condition i bilen ungefär vartannat år. Om du har frågor kring detta och vad du kan göra själv, ta gärna kontakt med oss.